Zápisnica z druhej júnovej schôdze

Zápisnicu z poslednej schôdze OZ nájdete tu.