Zápisnica z poslednej kultúrnej komisie

Zápisnica z poslednej kultúrnej komisie

Zápis z posledného rokovania kultúrnej komisie nájdete dole pod textom.

 

 

 

Zápis zo stretnutia Kultúrnej komisie 01/20

 

 

Zápis zo dňa 29.1.2020

Začiatok: 17:00

Koniec: 17:45

 

Prítomní členovia a hostia: Mgr.Matúš Dugas, Marek Haluška, Anton Palaščák, Ing. František Nosáľ, Jana Verebová

Ospravedlnení členovia a hostia: Ing. Marek Vašiga, Ing. Štefan Nigut, Emil Fedor, Tibor Sopko, PaedDr. Martina Koribská, Ing. Matúš Adamčík, Ing. Milan Tóth

Neprítomní členovia: Ing. Jozef Maščák, JUDr. Mgr. Lukáš Sekerák

 

Program a následné riešenia:

 

  1. Obecná zabíjačka

V tomto bode sme sa v komisii dohodli na termíne 22.február 2020. Premysleli sme si postup práce, ktoré sa budú vykonávať postupne,  najlepšie už od štvrtka, 20.2.2020.

Členovia prisľúbili účasť na rozoberaní prasiatka, prípravy a následnej organizácie a realizácie akcie.

Kultúrna komisia navrhuje objednať tri polovice spolu s vnútornosťami prasiatka z chovu v Drienove tak, ako minulý rok.

Ďalej zabezpečenie  stanov, stolov, kotlíkov a všetkého potrebného inventáru na túto akciu. Zabezpečiť priestory Kultúrneho domu, najmä kuchyne na túto akciu a to už od štvrtka do nedele.

 

  1. Téma Deň obce

Na komisii sme načrtli aj tému Deň obce. Navrhujeme koncept jedného známeho headlinera na večer, plus bohaté sprievodné podujatia. Dátum sme zatiaľ nerezervovali žiadny. Dátum bude určený podľa dostupnosti vystupujúceho.

Navrhujeme pánovi starostovi preštudovať si materiály od člena Antóna Palaščáka, poprípade vyjadriť sa k možnosti financovania . Žiadame o schválenie jednania o predbežných rezerváciách s kapelami a následné doručenie cenových ponúk.

Ďalej sme sa ako komisia dohodli, že by sme tento rok chceli vyskúšať osloviť občanov Rozhanoviec s ponukou prezentácie gurmánskych špecialít. Ak by bol záujem, radi by sme vytvorili niekoľko družstiev, ktoré b ponúkali svoje vlastné špeciality.

 

  1. Ordinácia detskej lekárky

Na komisii sme sa dohodli aj na možnosti „rekonštrukcie“ čakárne detskej obvodnej lekárky. Terajší náter detských motívov je už po rokoch ošúchaný a vyblednutý. Navrhujeme použiť vyzbieraný dobrovoľný príspevok z akcie „Zabíjačka“ na kúpu hygienického náteru a premaľovanie čakárne.

Navrhujeme tiež osloviť buď našu ZŠ, alebo umeleckú školu v Košiciach o návrh a následnú realizáciu.

Ďalej navrhujeme dokúpiť potrebný inventár, najmä však nejakú TV na pozeranie rozprávok. Stačí niečo lacnejšie, jednoduchšie, cez USB.

 

 

 

 

Vypracoval: Mgr Matúš Dugas

 

 

pridané 5.2.2020