Zápisnica zo septembrovej schôdze zastupiteľstva

Zápisnica zo septembrovej schôdze zastupiteľstva

Zápisnicu ako i prerokované materiály k schôdzi nájdete na tomto odkaze.

Video zo schôdze na tomto odkaze.

pridané 5.10.2020