Zber papiera na zbernom dvore pozastavný - odovzdajte ho škole

Oznamujeme občanom, že až do odvolania nie je možné uložiť na zberný dvor papier a kartónové obaly, a to z technických príčín.

Máte možnosť  využiť zber papiera v ZŠ a MŠ v Rozhanovciach a to od 27.09 do 01.10.2021 v čase od 07:00 - 07:45 a od 13:30 - 16:00 hod.

Najbližší vývoz papiera prostredníctvom spoločnosti Kosit sa uskutoční v piatok 15.10.2021.