Zberný dvor bude tento týždeň zatvorený

Zberný dvor bude opäť zatvorený. Otvoríme ho opäť buducí týždeň v štandardnom čase.

Je nutné si pred návštevou vziať certifikát o negatívnom teste.

Zároveň je pozastavný zber papiera pre uzavretie haly jej majiteľom.

Nájdem náhradné riešenie.

 

pridané 10.3.2021