Zberný dvor dočasne zatvorený

Zberný dvor dočasne zatvorený

ecný úrad oznamuje občanom, že z dôvodu predchádzania šírenia prenosného ochorenia COVID-19 bude Zberný dvor zatvorený do 23.03.2020.