Zberný dvor je opäť otvorený

Zberný dvor je opäť otvorený