Zmena rozpočtu

Zmena rozpočtu

Dńa 8.8 sa predbežne uskutoční rokovanie OZ. Témou bude zmena rozpočtu pre dovybavenie jedálne ZŠ a ambulancie pre dospelých.

 

Návrhy:

https://www.rozhanovce.com/oznamy/navrh-1-upravy-programoveho-rozpoctu-obce-rozhanovce.html