ZŠ a MŠ zavádzajú opatrenia a informujú o usmerneniach

ZŠ a MŠ zavádzajú opatrenia a informujú o usmerneniach

Ná stránke ZŠ sa dočítate o opatreniach kvôli vírusu.

 

stránka tu

 

pridané 9.3.2020