Zvýšený výskyt kriminality

V období mesiacov máj a jún 2019 oddelenie Policajného zboru v Bidovciach evidovalo nárast protiprávnych konaní s prvkom vlámania do obydlí, krádeží voľne položených vecí na pozemkoch pri rodinných domoch a porušovanie domovej slobody.

Vzhľadom k pretrvávajúcemu stavu, ako aj z hľadiska prevencie kriminality, ochrany života, zdravia, majetku a verejného poriadku žiadame občanov o spoluprácu v boji proti kriminalite:

- nebyť ľahostajný k svojmu majetku a nenechávať svoje veci, ktoré by mohli byť objektom záujmu páchateľa voľné položené na viditeľnom mieste na súkromnom pozemku

- nenechávať otvorené brány, bráničky vedúce k domom, chatám a objektom priľahlým k domom a tieto podľa možnosti hlavne vo večerných a nočných hodinách uzamykať

- nenechávať vo večerných, resp. nočných hodinách dokorán otvorené okná na svojich domoch a objektoch priľahlým k domom

- v prípade, že sa doma nikto nenachádza, uzamykať dvere, brány, bráničky, ktorými je možné sa dostať na pozemok, resp. do obydlia a tiež uzatvárať okná na domoch a nenechávať ich otvorené resp. pootvorené.

Zároveň žiadame o poskytnutie informácií k podozrivým osobám, resp. vozidlám pohybujúcim sa vo vašej obci na telefónne čísla 158 alebo 0961933901.